Küresel gıda sistemlerinin ‘kırık’ olduğunu söyleyen BM başkanı, gıdayı nasıl ürettiğimiz ve tükettiğimiz konusunda dönüşüm çağrısında bulunuyor — Küresel Sorunlaradresleme BM Gıda Sistemleri Zirvesi +2 Sayım AnıRoma’da Sayın Guterres söz konusu bolluk dünyasında, “insanların acı çekmeye ve açlıktan ölmeye devam etmesi çok çirkin.

Bozuk sistem

“Küresel gıda sistemleri çöktü ve bunun bedelini milyarlarca insan ödüyor.”

BM tahminlerine göre, 780 milyondan fazla insan açlık çekiyorküresel olarak üretilen tüm gıdaların neredeyse üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor ve yaklaşık üç milyar insan sağlıklı beslenmeyi karşılayamıyor.

Sınırlı kaynaklar ve borç yükleri, sosyal yelpazede besleyici gıda üretebilecek gıda sistemlerine tam olarak yatırım yapmalarını engellediğinden, gelişmekte olan ülkeler ek zorluklarla karşı karşıyadır.

Sürdürülebilir olmayan gıda üretimi, ambalajlanması ve tüketimi de iklim krizine katkıda bulunuyor, tüm sera gazı (GHG) emisyonlarının üçte birini, dünyanın tatlı su kullanımının yüzde 70’ini oluşturuyor ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor.

Tahıl anlaşmasının çökmesi savunmasız durumda

bu son fesih Guterres, Rusya’nın Karadeniz Girişimi’nin durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Ukrayna limanlarından milyonlarca metrik ton gıdanın ihraç edilmesini sağladı ve BM’lerle birlikte paralel anlaşma Gıda ve gübre ihracatı konusunda Rusya ile işbirliği, küresel gıda güvenliği ve fiyat istikrarı için hayati önem taşıyordu.

“Karadeniz İnisiyatifi’nin sona ermesiyle, en savunmasız olanlar en yüksek bedeli ödeyecek” dedi ve hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın küresel gıda güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak Moskova’yı rotasını tersine çevirmeye çağırdı.

BM başkanı, her iki ülkeden de küresel gıda ve gübre pazarlarına engelsiz erişim sağlama ve “herkesin hak ettiği gıda güvenliğini sağlama” konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Eylem için üç temel alan

BM şefi konuşmasında, sürdürülebilir gıda sistemlerine “muazzam” yatırımlardan başlayarak üç temel eylem alanı gösterdi.

Hükümetleri BM’nin taleplerine yanıt vermeye çağıran, “Gıda yatırım sistemlerinin aç bırakılması, kelimenin tam anlamıyla, insanların aç kalması anlamına gelir” dedi. SDG Teşvik Çağrısıihtiyacı olan tüm ülkeler için uzun vadeli finansmanı desteklemek için yılda en az 500 milyar dolar tutarında.

İkinci olarak, Bay Guterres, hükümetleri ve işletmeleri gıda sistemlerini inşa etme konusunda işbirliği yapmaya ve “insanları karın önüne koymaya” çağırdı.

Bu, tüm bireyler için taze, sağlıklı gıdanın mevcudiyetini artırmanın yeni yollarını keşfetmeyi, gıda pazarlarını açık tutmayı ve ticari engelleri ve ihracat kısıtlamalarını kaldırmayı içeriyor” dedi.

Çevresel sürdürülebilirlik

Genel Sekreter, karbon emisyonlarının azaltılmasında ve küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasında kilit rol oynayan gıda sistemleriyle, gıda işleme, paketleme ve nakliyenin karbon ayak izini azaltan gıda sistemleri çağrısında bulundu.

Gıda üretimi ve tarımda toprak, su ve diğer kaynakların sürdürülemez kullanımını azaltmak için yeni teknolojilerden yararlanmanın hayati önem taşıdığını söyleyen Trump, iklim kriziyle mücadele etmek ve gelişmiş ülkeler için 2040’a ve gelişmekte olan ekonomiler için 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt etmek için “daha güçlü ve daha hızlı eylem” çağrısında bulundu.

İlerlemenin değerlendirilmesi

Açılışta bir konuşma yapan BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Qu Dongyu (FAO), 2015 yılında tüm dünya ulusları tarafından kabul edilen 17 SDG’ye ulaşma yolunda tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümündeki ilerlemeyi değerlendirmenin önemini vurguladı.

Daha sürdürülebilir çiftçilik, verimli su yönetimi, sorumlu paketleme, ağaçlandırma ve azaltılmış gıda israfı dahil olmak üzere, tarımsal gıda sistemlerinin daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için sağlayabileceği çözümlerin belirlenmesindeki ilerlemeye dikkat çekti.

Bay Qu, bunların küresel tarımsal gıda sistemlerini daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir olacak şekilde dönüştürmeye bağlı olduğunu ekledi.

Artan belirsizlikler ve çoklu krizler karşısında, tarımsal gıda sistemlerimizden yüksek beklentilerimizi karşılamak için bu dönüşümü acilen gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Zirve

24-26 Temmuz tarihleri ​​arasında, BM Gıda Sistemleri Zirvesi +2 Sayım Anı toplanacak 160’tan fazla ülkeden 2.000’den fazla katılımcı, ilk toplantıda verilen taahhütlerdeki ilerlemeyi gözden geçirdi 2021’de Gıda Sistemleri Zirvesive öncelikleri yeniden odaklarken başarıları ve devam eden darboğazları belirleyin.

Gıda israfı, iklim değişikliği, sağlıklı beslenme, ortaklıklar, bilim ve teknoloji, yerli halkın bilgisi ve ulaşım gibi konularda tarımsal gıda sistemlerinin dönüştürülmesine ilişkin bir dizi üst düzey etkinlik, diyalog ve yan etkinlik içerir.


Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2023/07/24/34335

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir