IDR Yasası: IDR Yasası kapsamında verilen endüstriyel lisansların 15 yıl süreyle geçerli olması


Pazartesi günü hükümet, Endüstriler (Kalkınma ve Düzenleme) Yasası kapsamında verilen tüm endüstriyel lisansların artık üç yıl yerine 15 yıl süreyle geçerli olacağını söyledi.

Sanayi ve İç Ticareti Teşvik Dairesi (DPIIT) bir basın notunda, hareketin iş yapma kolaylığını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

DPIIT, “Daha önceki tüm Basın Notları’nın yerine, iş yapma kolaylığı tedbiri olarak savunma kalemleri için verilen lisansların geçerlilik süresine uygun olarak bundan böyle IDR Yasası kapsamında verilecek her türlü lisans için sanayi lisansının geçerlilik süresinin üç yıldan on beş yıla çıkarılmasına karar verildi.”

İlgili bakanlık üç yıllık süre uzatımı verebilir.

Kılavuza göre bu durum, mevcut lisans sahibinin, lisansın verilmesinden itibaren 15 yıl içinde ürünlerin üretimine başlamamış olması halinde, lisansın geçerlilik süresinin uzatılması için geçerlidir.

Bakanlık, notta, “Uzatılan süre içinde (15+3, yani ruhsat tarihinden itibaren en fazla 18 yıl) dahi ticari üretime başlamayan sanayi ruhsatı otomatik olarak geçersiz sayılır” denildi.


Kaynak : https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/industrial-licenses-issued-under-idr-act-to-be-valid-for-15-years/articleshow/102085596.cms

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir