Bugün - 23 Haziran 2017 Cuma
Elazığ 30°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sayfa 1
Sayfa 2
Yeni Üye
Gündem Spor Eğitim Sağlık Kültür-Sanat Ekonomi İlçe-Belde Haberleri Asayiş Ülke Gündemi 3. Sayfa 
Yazar Detayları

Hadi Önal

Hadi Önal - İMRALI-ANKARA- KAN-DİL ATEŞKES ANTLAŞMASI

İMRALI-ANKARA- KAN-DİL ATEŞKES ANTLAŞMASI
Yazı Tarihi: 29 Nisan 2013 Pazartesi

Ana muhalefet lideri, merak edip duruyordu AKP hükümeti yaşanan barış süreciyle(!) ilgili bize bilgi vermiyor diye. Sayın Kılıçtaroğlu çevirin antenlerinizi Kandil’e bakın bilginin hası da sürecin nasıl işlendiği ve işleyeceği de orada... Ne diyor Koma Civaken Kürdistan (KCK) Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan? “Yakından izlemekte olduğunuz gibi, Türk devleti ile Kürt Halk Önderi Başkan Apo arasında bir süredir devam etmekte olan görüşmeler ve müzakereler önemli bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Kuzey Kürdistan’da, Türkiye’de (Amed'de Diyarbakır’ın İslamiyet’ten önceki adı Amed’di. Kürt kardeşlerimi temsil ettiğini ileri süren bu zevatın üzerine henüz İslam güneşi doğmadığı için Diyarbakır’a Amed diyorlar) Avrupa’da ve Hewler’de dört farklı konferansı yapılacak. Bugün halkımız, Rojava Kürdistan’da fiili olarak özgürlüğüne kavuştuğu bir devrimin ve Güney Kürdistan’da federal bir statünün sahibidir. Yine Kuzey Kürdistan'da geliştirilen ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm imha ve tasfiye konseptlerine rağmen, halkımızın durdurulamayan ve yükselen özgürlük mücadelesi önemli kazanımlar ortaya çıkarmıştır. Silahların yerine demokratik siyaset zamanına geçişin kapısını aralayan bu yeni sürecin hiç kuşkusuz Önderliğimizin İmralı esaret koşullarındaki eşsiz çabası ve halkımızın büyük bir fedakârlıkla yürüterek uğruna büyük bedeller ödediği kırk yıllık mücadelemizin ortaya çıkardığı muazzam sonuçlar üzerinden geliştiği bir gerçektir.”

Evet, Sayın Kılıçtaroğlu işte beklediğiniz açıklama. Ha siz yürütülen müzakere ve gelinen süreçle(!) ilgili açıklamanın AKP hükümeti tarafından TBMM’de milletin %26 oyunu alan CHP’ye, %13 oyunu alan MHP’ye yapılmasını istiyorsunuz. Canım, % 50 oy alan AKP kendi tabanına açıklama yapmış mı ki size de yapsın, değil mi ya! Sonra boş verin bütün bunları siz. Hem AKP lider kadrosunun olsun, parmaklı parlamenterlerinin olsun bu ara yoğun işleri var. Onlar, Anadolu’yu ve Trakya’yı karış karış gezen görevlendirdikleri “Heyeti Nasiha” pardon “Akil İnsanlar Heyetine” takviye turlarından sağlıklı düşünmeye zaman ayıramıyorlar.  Sonra Ortadoğu’nun şekillenmesini siz sadece Türkiye’nin şekillenmesi olarak mı görüyorsunuz? Siz bir taraftan John Kerry’nin diğer taraftan AB’nin isteklerini yerine getirmenin güçlüklerini nereden bileceksiniz! Hem siz devleti yönetmeyi öyle kolay mı sanıyorsunuz!  Habur’a takılıp kalmayın efendim, geçin geçin! Kafalarınızdaki sınırlarla birlikte Habur’u da geçin efendim! Habur’u yüze hatta beş yüze katlayın. Uzanın Kandil’e bakın sürecin de bilginin de hası orada. Hukuk mu? Hukuk da ne? Önemli olan gelinen safha değil mi efendim? Sonracığıma söyletene de takılmayın! Söyleyene bakın. Bakın nasıl sıralıyor olacakları anaları ağlatan eli gibi yüreği de kanlı Muzaffer Komutan(!)Karayılan: 1.) Gerilla güçlerimiz hiçbir çatışmaya mahal vermeyecek şekilde, kendi inisiyatifiyle, öteden beri kullandığı güzergâhları kullanarak, bir örgütlülük ve disiplin içinde geri çekilme işlemini pratikleştirecektir. 2.)Devam eden hazırlıklar temelinde geri çekilme, 8 Mayıs 2013 tarihinde başlayacaktır. Geri çekilme, kademeli gruplar halinde planlanmış olup, gerillanın hareket tarzı, gizliliği ve disiplini temelinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenecektir. 3.)Geri çekilmede güçlerimizin gelip üsleneceği yer Güney Kürdistan (Irak Kürdistanı)'dır. Güney Kürdistan’a çekilecek olan gerilla güçlerinin resmi varlığına gereken anlayışı göstermelerini, başta Federe Kürdistan Hükümeti olmak üzere ilgili güçlerden beklemekteyiz.4.) Geri çekilme esnasında Türk ordu güçlerinin de aynı duyarlılık ve ciddiyetle hareket etmesi bir zorunluluktur. Geri çekilen gerilla güçlerimize yönelik herhangi bir saldırı, operasyon, bombardıman olması halinde geri çekilme derhal durdurulacak ve meşru savunma temelinde güçlerimiz misilleme hakkını kullanacaklardır. 5.) Gerilla güçleri çekilirken, Türk devlet güçlerinin de buna paralel olarak, Kürdistan’da herhangi bir askeri aktivite ve çatışmaya neden olabilecek tahriklerde bulunmaması ve fırsatçı yaklaşımlara yer vermemesi gerekmektedir. Bununla birlikte, geri çekilme sürecinin sağlıklı ve başarılı olabilmesi için, daha önce Önderliğimize mektuplarla ifade ettiğimiz ve devletin de bilgisi dâhilinde olan hususlara dikkat edilmesi önemli olacaktır. 6.) Bağımsız heyetlerce sürecin izlenmesi, her iki taraftan da engel olabilecek hatalı yanları tespit etmesi, sürecin sağlıklı gelişmesine imkân sunacaktır.”

Koma Civaken Kürdistan (KCK) Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan, bu açıklamanın ardından demokratik çözüm sürecinin üç aşamadan oluştuğu söylüyor: "Uygulanmakta olan ateşkes ve gerilla güçlerimizin başarılı bir biçimde geri çekilmesiyle birlikte birinci aşama sona erecek ve ikinci aşama başlamış olacaktır. İkinci aşama, sorunun kalıcı çözümü için, daha çok devletin ve hükümetin yükümlülüklerini yerine getireceği aşama olacak. Bu süreçte Anayasal çözüm çerçevesinde yapılacak reformlarla Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununun çözüme kavuşturulmasının koşulları doğmuş olacaktır. Koruculuk, özel tim, vb. tüm özel savaş yapıları devre dışı edilecektir. Özellikle Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacak, Kürt halkının inkârını sona erdirecek, varlığını ve özgürlüğünü kabul edecek, tüm kimliklerin, inançların ve mezheplerin hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak, eşitliğini sağlayacak olan yeni demokratik bir anayasanın yapılması hayatidir. Bu görevin gerçekleşmesiyle birlikte, üçüncü aşama olan 'normalleşme süreci' başlamış olacaktır. Normalleşme süreci, barışın kalıcılaşması, toplumsal uzlaşma, eşitlik ve özgürlükler sürecidir. Önder Apo dâhil herkesin özgürleşeceği bu sürecin pratikleşmesi paralelinde silahın tümden devre dışı kılınması ve gerillanın silahsızlanması gündeme girecektir.

Merak buyurmayın efendim! Bütün bunlar gerçekleştirildikten sonra PKK silah bırakması gündeme girecek. Ne zaman mı girecek? Yahu anlattılar ya verilen direktifler doğrultusunda Anayasa hazırlanıp onaylanacak, Apo ve bilumum terör suçluları pardon “Akvitistler” serbest bırakılacak… Ha işte o zaman silahlar bırakılacak. EEE sonra! Ne sonra, hele bunlar yerine getirilsin sonrası sonra düşünülür. Yoksa… Yoksa hıııım…..!

Eh, “2. Mondoros Ateşkes Antlaşması" pardon “İmralı- Ankara- Kan-Dil Antlaşması” da böylece yürürlüğe girecek. Yine pardon girmiş; girmiş de biz farkında değiliz.

 
İletişim E-Posta: sonnokta23com@gmail.com - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

ilhan Önal()
benden önceki yoruma atfen.ulus-devlet anlayışında açılım, ulusal paradigmayı usçu hassasiyet içerisinde savunmak, kollamak ve bu doğrultuda politik bir bütün oluşturmaktır. Bu işlevi yerine getiren teşekkül ise topyekün tüm organlarıyla bu hizmet için oluşturulmuş model yani; devlettir. bu durumda ulusla/devlet bir bütündür. Yani devlet usçu hareket ederek, ulusal bütünlüğü gözetmek durumundadır. Yoksa ulusa uymayan bir karakterde devlet anlayışı sergilemiş olur ki, bu durumda sapla saman birbirine karışmış olur. Burada ulus dediğimiz şey ortak kimliği oluşturmuş, birleşik paydaları olan, kültürel bir varlıktır. Tanımı açacak olursak aynı coğrafyayı paylaşan, kültürel anlamda ortak dinamikleri olan kısacası; Büyük önder Atatürk'ün “Ne Mutlu Türk'üm Diyene“ sözünü etnist açıdan değilde. Ortak bir kimliğe uzanan bir yol olarak görmektir. Zira birinci harpten sonra oluşan Ulusal Türk devleti de patagonya da kurulmamıştır. Yine aynı topraklarda teşekkül ederek mevcudiyetini sürdürmeye devam etmiştir. Ama, önemli bir farkla bu durum oluşmuştur ki, bunu unutmamak lazım gelir. Monarşiden-ulus devlet anlayışına, kulluktan- yurttaşlığa, divandan- parlementoya uzanan bu önemli fark yeni ulus-devlet anlayışının taşıyıcı kolonlarıdır... Bu yapıdan tek yönlü bir etnisite oluşturarak temelinde varlığın ayakta durmasına katkıda bulunan bir parçayı almak ve bunu meşru bir şey miş gibi göstermek, aslında altında yatan açılımın ne denli bölücülüğe hizmet ettiğini görmemek büyük bir gaflettir. Asıl büyük gafletlerden bir diğeri ise bu yalana inanan bireylerin ( devlet anlayışında yuttaş) öğretisi bölünme olan bu zihniyete, Gören, akılcı toplumun inanmasını beklemesidir. Zira gayrısı söylenen bütün lakırtılar boştur, temelsizdir. MESELE ZİHNİYET MESELESİDİR. Dengeleri gözeterek alınacak yolda kimsenin direnci oluşmayacağından emin olabilirsiniz. Ulus- Devlet anlayışı kollektif bir düşünümü beraberinde getirmek durumundadır. Ama ben bu ulus-devlet anlayışına inanmıyorum. Aslında son tahlilde parlamenter sistemede inanmıyorum. Erkler ayrılığına da inanmıyorum. Asıl mecudiyet emperyalizme hizmet etmektir buna inanıyorum diyorsanız... bu hususta yapacak pek birşey de kalmamamıştır. yani sizi düştüğünüz gafletten uyandırmak bir hayli zor görünmektedir...
Gönderilen Tarih - 25 Mayıs 2013 Cumartesi (01:11)  
Kenan Kavak()
Neden ölümlerin sürmesinde bu kadar diretiyorsunuz neden sen yaşını başını almış adamın sözleriyle gencecik çocuklar ölmesini istiyorsunuz yetmedi mi binlerce insanın öldüğü o kadar istekliyseniz kendiniz cıkın çarpısın neden çocukları öldürtüyorsunuz. İnsanları ayrım yapmadan özgürce kendilerini ifade etme isteklerinde ne sakınca görüyorsunuz dünya bunları çoktan aştı siz neden halen asamadınız artık evrensel normları alın kendi ırkçı isteklerinizi bırakın yoksa hep kaybeden halk olacak malesef ama bu halk kararlı sizler gibi konusmalarında kan akanları dinlemeyecekler barışı bu topraklara elele verip getirecekler...
Gönderilen Tarih - 09 Mayıs 2013 Perşembe (00:58)  
ferman()
Hadi hocam ben başından beri bunu söylüyorum. Düşmanım beni yöneten siyasetçilerden daha delikanlı. Ne istediğini ve neler yapacağını dosdoğu hiç kıvırtmadan söylüyor. Apo'yu ve KCK tutuklularını salacaksınız yoksa yoksa bu çekilmenin arkası yok, silaha sarılmamız an meselesi diyor bağıra bağıra. Ancak bu açıklamaları medyamızda göremiyorsunuz. Alçaklık diz boyu. Topyekün bir alçaklık oluşumu mevcut.
Gönderilen Tarih - 29 Nisan 2013 Pazartesi (00:04)  

Diğer Yazıları

GÜNOĞLULUK VE GÜNOĞULLARI
KUR’AN VE ORUÇ AYI
ANNE
DUA KALBİN AYNASIDIR
EVET Mİ HAYIR MI
KERKÜK’TEN GELİYORUM
HÂLET EFENDİ
SOYTARILARA ŞİDDETLE İHTİYAÇ VAR
SENELER AH SENELER
23. ULUSLAR ARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI
YEMEN TÜRKÜSÜ
MUTLU MUSUNUZ ONLARLA OLMAKTAN? MUTLU MUSUNUZ ONLARDAN VE OLANLARDAN?
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ
BEN ÖĞRETMENİM
ELAZIĞ’I İSTANBUL’DA YAŞAMAK
KANDIRIK YALAMASI
TOPRAK, TOPRAĞIN ALTI VE ÖTESİ
ALLAH’IN TOKADI(II)
YALANLA KİNLE PARMAKLA OYLA TARİH YAZILMAZ
ELAZIĞ’A YAPILAN HİZMETLERİ İNKÂR, NANKÖRLÜK; GÖRMEMEK KÖRLÜKTÜR
MERHABA ŞİİRE SÖZE MERHABA
MERHABA HAZAR MERHABA AY YILDIZLI BAYRAK MERHABA ARİF NİHAT ASYA
ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE HAKSIZLIĞIN RESMİ
ALLAH İÇİN… ALLAH ADINA…
DERSHANELER KAPANIR MI?
KADİR GECESİ
OY ANAM OY!
DÜN DÜNDÜ; BU GÜN BUGÜN DE, YA YARIN!
21. ULUSLAR ARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI’NIN ARDINDAN
ELAZIĞ’DAN GÜMÜŞHANE’YE
ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA DİLAVER CEBECİ
İMRALI-ANKARA- KAN-DİL ATEŞKES ANTLAŞMASI
GÜL MUHAMMED
VELEDE BAK YAHU! GİT ZIBAR YAT; UYU, UYU!
ELAZIĞ, BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
KİM BU TUNCAY GÜNEY?
Diğer Yazarlar

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
TOPLUMUN CAN DAMARI KOMŞULUK
TFRS HAYAL OLDU, TDHP’NA DEVAM
ELAZIĞ’DAN MEKTUP VAR – 2
HARPUT DÜNYA MİRAS LİSTESİNE TAŞINIYOR
GÜNOĞLULUK VE GÜNOĞULLARI
El-Aziz'e Özlem
BENİM BABAM ÖLDÜ MÜ?
OYUN BOZAN MALATYA..!
Yazarlar
Hadi Önal
GÜNOĞLULUK VE GÜNOĞULLARI
Davranışlarını genel ahlak kurallarına göre d...
Metin AKGÜN
Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstik...
Nevzat ÜLGER
HARPUT DÜNYA MİRAS LİSTESİNE TAŞINIYOR
Elazığ ilinde bulunan kültür varlıkları ...
Ali Kaya
BENİM BABAM ÖLDÜ MÜ?
  Benim babam öldü mü?...&nbs...
Yrd.Doç.Dr.Kadri Kulualp
OYUN BOZAN MALATYA..!
Derbilerin bir klişesi vardır. “Orta sa...
Doç.Dr.Murat BOYDAK
ELAZIĞ’DAN MEKTUP VAR – 2
Sabah canım hep çay çeker, bu şehrin...
Bilal CİVELEK
TOPLUMUN CAN DAMARI KOMŞULUK
Ne zaman kat kat daireler yapıldı, komşuluk bozulm...
Alpaslan Arite (Yeminli Mali Müşavir)
TFRS HAYAL OLDU, TDHP’NA DEVAM
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla...
Fatma Bayram
El-Aziz'e Özlem
Kayseri’den kuzenim geldi. İlk kez Elazığ&rs...
Hava Durumu ( Elazığ )
Bugün
12°°C - 30°°C
Cumartesi
12°°C - 31°°C
Pazar
14°°C - 34°°C
Pazartesi
15°°C - 35°°C
Namaz Vakitleri ( Elazığ )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02:5904:5212:3216:2520:0021:43

23 Haziran 2017 Cuma
Günün Sözü
Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler.
(Shakespeare)
Tarihte Bugün
656 - Hazreti Ali (k.v.) 'nin halife seçilmesi.
1565 - Turgut Reis'in şehadeti.
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sayfa 1
Sayfa 2
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(197 Online) 1,19ms