Bugün - 24 Haziran 2017 Cumartesi
Elazığ 33°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sayfa 1
Sayfa 2
Yeni Üye
Gündem Spor Eğitim Sağlık Kültür-Sanat Ekonomi İlçe-Belde Haberleri Asayiş Ülke Gündemi 3. Sayfa 
Yazar Detayları

Metin AKGÜN

Metin AKGÜN - Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
Yazı Tarihi: 08 Haziran 2017 Perşembe

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!

İnsanlık tarihi avcılık, toplayıcılık sonrasında üretimle istikamet kazanmış, başlangıçta tarım ve hayvancılıkla başlayan üretim serüveni makineleşmeyle endüstri/sanayi dönemi başlamıştı…

Reform ve Rönesans’ın rüzgârında; 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar (1870'ler) süren bu endüstrileşme/sanayileşme süreci, Avrupa'da temelde tarım işçileri toplumundan, fabrikalarda eşya üreten nüfusa doğru düzenli bir değişim yaşanır…

Endüstri inkılabının ilk aşamasında buhar gücünün kullanımı, kömür ve demirin birleşimiyle başlayan üretimdeki farklılaşma, önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte "Demiryolu Çağı"nı açmıştı. Kömür yalnızca demiryolunda hareket eden  araçlara güç sağlamakla kalmamış, aynı zamanda demiryolları da kömürü çok uzak ve eskiden taşınamayan yerlere götürürken, toplumda farklı değişim süreci ivme kazanmış, kömürle çalışan makinaları barındıran fabrikalar hem büyümüş hem de en uzak noktalara kadar yayılmıştı dün…

Endüstri inkılabının ikinci safhasında, (1870'ler sonrası) temel hammadde ve enerji kaynakları çeşitlenmiş, kömür ve demirin yanında çelik, elektrik, petrokimyasal maddeler de üretim sürecinin odağına oturmuştu.  

Demirin işleniş sürecinde, ÇELİK bu sürecin merkezine otururken, her alana etkisi ile dikkat çekmiş, en önemli yararıyla demiryollarında gelişmelerin itici faktörü olmuş, yaşanan sürecin devamında, plastik de bu sürecin peşinden her geçen gün ağırlığını hissettirmişti.

Bilgisayarın keşfi ve ileri teknolojik gelişmeler de sanayi inkılabının üçüncü aşamasını oluşturdu…

Sanayi/endüstri inkılabında yaşanan her bir gelişme, toplumsal yapıyı, devletlerin temel yapılarını, sanayileşen ülkeler ile sanayileşmede geri kalan ülkeler arasında oluşan uçurumun yansımaları ağır olmuştu…

Yaşanan sömürgecilik ve neticesinde yaşanan insanlık dramı denebilecek haller; 1., 2. Cihan harbinin getirdiği yıkım ve toplumsal yansımaları…

Sanayi/endüstri inkılabının sonuçlarına bakarsak;

1. Batının Toplumsal Sınıf Yapısında Değişmeler

Sanayi devrimi Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfı doğmasına yol açtı. Eski derebeyi, aristokrat, burjuva sınıfına, zenginleşmenin getirdiği fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. Bu haklarını elde etmek için 19. yüzyılın bitişini beklemek gerekecektir.

Avrupa'da sanayi devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı. Bu sınıf her zaman yönetilen çoğunlukta ama bilinçsiz durumda idi. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfında bilinçlenmeye başlamıştı. Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturdu. İşçi sınıfı, yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu. Ücretleri düşüklüğü, yaşama ve çalışma koşulları çok kötülüğü, çalışma saatlerinin çalışanlar açısından mağduriyet yarattığı, fabrikaların havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzak oluşu bu sürecin temel sorunları olup, halen kısmen çözülemeyen sorunlardı. 

Siyasal açıdan oy hakları olmayan çalışanlar, zaman içinde haklarını elde etmenin mücadelesi merkezinde süreç devam ediyor.

 2. Kentleşme ve Nüfus Artışı

Sanayi inkılabı, nüfus artışına da yansımış,  sanayileşme sayesinde tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti.

Ayrıca kent sanayi tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir duruma gelmişti.

Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olurken, halen tam çözülemeyen toplumsal sorunlar çıkmaya başlamıştı… Bu süreçte; kentleşme sorunları hızla artmış, gecekondu bölgeleri büyürken, yaşam şartlarının olumsuzluğu, insan olmanın erdemi merkezinde haklar olan hizmetlerden mahrumiyetin getirdiği, toplum sağlığı, huzur ve güvenlik problemleri hızla artarken, asayiş sorunlarını da tetiklemişti.

3. Kitle Toplumu

İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kentsel alanlara yığılmasıyla giderek kentler kırsal alanları yutmaya başlamış, temel gıda kaynakları açısından kendine yeten ülkeler, yetmezlik başlamaya başlarken, tarım ve hayvancılık alanında  kendine yetmeyen ülkeler, bu sorunu aşmayı, gıda alanında genetik çalışmaları tetiklerken, GDO süreci ve bu sürecin yarattığı sağlık problemlerinin kontrolsüz artışı başlarken, çözüm arayışları temel uğraş alanı olarak günümüze dek uzanmıştı, kitle toplumu olurken, kültürel değişimin kaosunu yaşayan toplumlarda…

4. Emperyalizm

Sanayileşmenin getirdiği hammadde ihtiyacı ve mamül mallara pazar bulma çabası hızla saniyeleşen devletleri daha yoğun emperyalist (sömürgeci) politikalar izlemeye itmiş, sömürgeciliğin yarattığı kaos ve küresel istismarın küresel zulmün yaşanmasını tetiklemişti.

5. Uluslararası Rekabet

Sanayi inkılabı, hızlı sanayileşen ülkeler arasında başlayan rekabet ve gerginlik,  ülkeleri doğal kaynak ve pazar kapmak yönünde yarışa itmiş, yaşanan bu yarış, erken sanayileşen ülkelerin, küresel eşkıyaların doymak bilmeyen, artan heva ve heveslerinin tesirinde, 1. Ve 2. Dünya harbini yaşatırken, kendi aralarında  paylaşımda uzlaşmayı, diğer devletlerin, milletlerin zulmüne göz yuman, toplamda beş ülkenin dünyadan büyük olduğu sayıltısıyla, kendi çıkarlarını maksimize etme hedefinde; günümüze dek uzanan ve halen devam eden, ülkemizi de içine alan, yoğun mağduriyetlerin yaşandığı sıcak savaş ve günümüzün terör  savaşlarına evrilmiş, bu anlayış halen devam etmekte olan bir süreci tetiklemişti.

İçinde yaşadığımız süreçte; sürekli gelişen sanayi artık dördüncü evrede!

İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda adı duyulan Endüstri 4.0, Alman Federal Hükümeti’nin sağladığı desteklerle günümüz sanayisinde yerini aldı. İleri gelen teknoloji devleri ABD ve Japonya gibi ülkeler bu endüstriyi desteklediler ve gelecek hedeflerini Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde planladılar.

Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yenilikler başlığı altında incelenebilir.

Dünya devleri 4. Sanayileşme evresini yaşamaya başlarken, biz bu sürece hazır mıyız?

Hazır olmak yönünde kurum ve kuruluşlarımız ne kadar hazır?

İnsan faktörümüzü hazırlamak yönünde geç kalmak, süreç yaşanırken dünün mağduriyetlerine yeni mağduriyet başlıkları eklenmesiyle, çözümsüzlüğün toplumsal bunalımları altında ezilmemiz büyük risk!

Bu süreçte; toplumsal değişim istikametiyle ilgili geleceğe dönük projeksiyon tutacak çalışmalar yapılmalıdır. Ancak, bu çalışmaların yapılmasının yetmeyeceği de göz ardı edilmemelidir.

Bu kritik sürecin doğru yönetilmesi için de insan faktörümüzü; geleceğin temel problemleri merkezinde eğitiminin temel problem olduğunu milletçe hazır bulunmamızı sağlayacak düzenlemelere dönük, makro planlamalar yapılmalıdır.

Bu tedbirlerin istiklal ve istikbal mücadelemiz açısından olmazsa olmazımız olduğunu düşünüyoruz.

Bu temel soru/sorun merkezi belki bir başka yazı konusu olmalı derken, ''Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah” sözünü düstur alarak öncelikle; istikbalin ve istiklalin teminatı olan neslin inşası yönünde eğitim sürecini iyi yönetmemiz gerektiğine dikkat çekiyoruz. 

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
İNANMAK, MUTLULUK İÇİN EN TEMEL ŞARTTIR…
MUTLULUK İSTEMEKLE BAŞLAR
Yaşadığımız Hayatı, Hissetmeliyiz!
Diğer Yazarlar

Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
TOPLUMUN CAN DAMARI KOMŞULUK
TFRS HAYAL OLDU, TDHP’NA DEVAM
ELAZIĞ’DAN MEKTUP VAR – 2
HARPUT DÜNYA MİRAS LİSTESİNE TAŞINIYOR
GÜNOĞLULUK VE GÜNOĞULLARI
El-Aziz'e Özlem
BENİM BABAM ÖLDÜ MÜ?
OYUN BOZAN MALATYA..!
Yazarlar
Hadi Önal
GÜNOĞLULUK VE GÜNOĞULLARI
Davranışlarını genel ahlak kurallarına göre d...
Metin AKGÜN
Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstiklalimiz Merkezinde BİZ!
Sanayileşmede 4. Evre Başlarken, İstikbal ve İstik...
Nevzat ÜLGER
HARPUT DÜNYA MİRAS LİSTESİNE TAŞINIYOR
Elazığ ilinde bulunan kültür varlıkları ...
Ali Kaya
BENİM BABAM ÖLDÜ MÜ?
  Benim babam öldü mü?...&nbs...
Yrd.Doç.Dr.Kadri Kulualp
OYUN BOZAN MALATYA..!
Derbilerin bir klişesi vardır. “Orta sa...
Doç.Dr.Murat BOYDAK
ELAZIĞ’DAN MEKTUP VAR – 2
Sabah canım hep çay çeker, bu şehrin...
Bilal CİVELEK
TOPLUMUN CAN DAMARI KOMŞULUK
Ne zaman kat kat daireler yapıldı, komşuluk bozulm...
Alpaslan Arite (Yeminli Mali Müşavir)
TFRS HAYAL OLDU, TDHP’NA DEVAM
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla...
Fatma Bayram
El-Aziz'e Özlem
Kayseri’den kuzenim geldi. İlk kez Elazığ&rs...
Hava Durumu ( Elazığ )
Bugün
13°°C - 33°°C
Pazar
14°°C - 35°°C
Pazartesi
15°°C - 37°°C
Salı
18°°C - 39°°C
Namaz Vakitleri ( Elazığ )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02:5904:5212:3216:2520:0021:43

24 Haziran 2017 Cumartesi
Günün Sözü
"Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez."
()
Tarihte Bugün
1645 - Girit savaşlarının başlaması. Yirmibeş yıl süren bu savaş, Girit'in Türk orduları tarafından fethi ile sona erecektir.
1645 - Girit Adası'nın fethi.
1534 - Diyarbakır'ın fethi.
1913 - İkinci Balkan Harbi'nin başlaması.
Arşiv Arama
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sayfa 1
Sayfa 2
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(260 Online) 0,72ms